Skip links
Inhoud

Voor bedrijvenverenigingen

Dichtblij voor bedrijven-verenigingen

"We hebben binnenkort iedereen nodig en we zullen daarom veel meer moeten doen om onze mensen inzetbaar te houden"

Onze oplossing

Dichtblij levert software aan ondernemersverenigingen om uw leden de regie (terug) te geven in het opzetten en uitvoeren van een effectief arbeidsmarktbeleid binnen uw bedrijventerrein. 
Dichtblij heeft een uniek en innovatief “HR-platform” ontwikkeld dat op een transparante manier boventalligen en tekorten op de regionale arbeidsmarkt in beeld brengt. Door online en offline samen te werken kunnen uw leden eenvoudig onderling personeel uitwisselen, maar ook vacatures, stageplaatsen en ZZP-opdrachten online communiceren, zodat deze zichtbaar zijn aan werkzoekenden in uw regio.

Het resultaat

Het resultaat van deze activiteiten is het vroegtijdig voorkomen van werkloosheid, het vergroten van werkzekerheid, het bieden van kansen op werk, het tijdig beschikbaar stellen van gekwalificeerde werknemers, alsmede het voorkomen van onnodig hoge kosten door afvloeiing van boventallig personeel. Kortom, het optimaal en effectief benutten van arbeidspotentieel in de regio waarin uw vereniging actief is.

Een eerste samenwerking met de werkgeversorganisatie VAZO in Amsterdam-Zuidoost, leidde tot het platform www.vazoaanhetwerk.nl waarop inmiddels al tal van succesvolle matches zijn gerealiseerd. Inmiddels maken ook een aantal andere ondernemersverenigingen gebruik van ons platform.

Heeft u ook interesse in uw eigen platform, waarmee u als ondernemersvereniging goodwill oogst bij uw leden en inwoners?

Klantcase

Lees meer over de bedrijvenverenigingen die al succesvol gebruikmaken van het Dichtblij platform:

Vazo

Vereniging van ondernemers in groot Amsterdam

VAZO aan het WERK! is een arbeidsmarktplatform waarop leden van bedrijvenvereniging VAZO in Amsterdam Zuidoost eenvoudig personeel kunnen uitwisselen met als doel medewerkers inzetbaar te houden. Ook kunnen leden vacatures posten, die zichtbaar zijn voor werkzoekenden uit de regio. Inmiddels hebben ook andere verenigingen het voorbeeld van VAZO gevolgd. Een aantal werkgevers aan het woord; Bekijk de casus