Skip links
Inhoud

Klantcase AMC

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) is één van de acht universitair medische centra in ons land en wordt op het gebied van de academische geneeskunde gerekend tot de internationale top. Als universitair medisch centrum heeft het AMC drie hoofdtaken. Voorop staat de behandeling van patiënten. Daarnaast wordt in het AMC veel medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht. Derde hoofdtaak is het verzorgen van onderwijs en opleiding. 

VAZO aan het WERK! biedt kansen om medewerkers te re-integreren Pascale Toutenhoofd is transitiebegeleider Werkwinkel AMC en heeft inmiddels haar eerste positieve ervaring met VAZO aan het WERK! opgedaan. Een werknemer van ons moest re-integreren, maar het bleek lastig om een goede plek voor haar te vinden. Op een van de HR-bijeenkomsten, die periodiek door VAZO aan het WERK! worden georganiseerd, raakte we in gesprek met het Emma at Work. De betreffende werkneemster is inmiddels bij hen aan de slag gegaan. Een mooie match!

Combinatie van online en offline maakt het aantrekkelijk

“De software maakt transparant welke werkgevers vacatures hebben en waar er medewerkers moeten vertrekken. Dat maakt het bestendig, efficiënt en effectief. Maar ook de offline bijenkomsten, die periodiek worden georganiseerd en vooral bezocht worden door HR-managers, spreken me ook zeker aan. Vooral de ‘marktplaats’ waar vacatures en kandidaten worden uitgewisseld werkt erg inspirerend”.

Overige klantcases VAZO aan het werk: