Skip links
Inhoud
  • Let op: deze vacature is niet langer actueel.Sluit

Adviseur Fysieke Leefomgeving

bij StepStone in Rotterdam

  • Tell a friend
Opleidingsniveau
HBO
Referentienummer
504510-DBLIJ-NL-181000
Vacature online tot
21 oktober

Wat ga je doen?

Wat ga je doen? Je adviseert over en houdt je bezig met de vakgebieden buitenruimte, infrastructuur, riolering, vastgoed, met aandachtsgebieden zoals gladheidsbestrijding, E-laadpalen, sportaccommodaties, openbare verlichting in de kernen, de kust en het buitengebied inclusief het glastuinbouwareaal. Taken en rollen - Advisering bij projecten en visies: dit kunnen zowel eenvoudige als complexe projecten zijn; - advisering op ruimtelijke initiatieven van derden, van vooroverlegfase tot officiële aanvragen; - het bijdragen aan / zorgen voor goede (beleids)kaders en overzichten om goed te kunnen adviseren en beheren: input geven aan beleidscollega's, opstellen beleidsregels, zorgen voor actuele overzichten bestaande situatie inclusief monitoring knelpunten en verbetermogelijkheden, waar nodig initiëren onderzoeken om voorgaande uit te kunnen voeren; - het uitvoeren van beleid: werkzaamheden om beleidsdoelstellingen/ambities verder te brengen (voor zover ze niet behoren tot de andere te onderscheiden hoofdtaken); - het beantwoorden van vragen en meldingen vanuit politiek, inwoners en ondernemers.

Wat krijg je ervoor terug?

Organisatie Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait! Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. Ze zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. Sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Bij de gemeente Westland werken zo'n 850 betrokken medewerkers. Deze zijn onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concerncontrol en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

StepStone in het kort

Adres

Koningstraat 47
1000 Brussel
0032 22 09 97
Toon in Google Maps

Bekijk het volledige werkgeversprofiel